วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายชื่อต้นไม้ ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร จังหวัดนครราชสีมา (วรากรสมุนไพร)

เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่รวบรวมไว้ค่ะ

รายการสมุนไพร
11.   กรดน้ำ

2.       กรรณิการ์
3.       กระเจียน
4.       กระชายดำ
5.       กระดังงาสงขลา
6.       กระดูกไก่
7.       กระโดน
8.       กระตังใบ
9.       กระแตไต่ไม้
10.   กระถินพิมาน
11.   กระทงลาย
12.   กระทือ
13.   กระเทียมเถา
14.   กระบือเจ็ดตัว
15.   กระเบียน
16.   กระพี้จั่น
17.   กระเม็ง
18.   กระหนานปลิง
19.   กฤษณา
20.   กลอย
21.   กลอยจืด
22.   กลิ้งกลางดง
23.   กวาวเครือขาว
24.   ก้อม
25.   กันเกรา
26.   กาซะลองคำ
27.   กานพลู
28.   กาแฟ
29.   กาแฟ
30.   การบูร
31.   การเวก
32.   กาสามปีก
33.   กาหลง
34.   กำจัดต้น
35.   กำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้)
36.   กำยาน
37.   กำลังช้างเผือก ( โนรา)
38.   กำลังเลือดม้า
39.   กำลังวัวเถลิง
40.   กำลังเสือโคร่ง
41.   กุ่มน้ำ
42.   กุ่มบก
43.   เกด
44.   เกาลัด
45.   แก้ว
46.   แก้วเจ้าจอม
47.   โกโก้
48.   โกงกางเขา
49.   โกงกางใบเล็ก
50.   โกฐจุฬาลัมภา
51.   ขนุนละมุด
52.   ขนานปลิง
53.   ขนุนละมุด
54.   ขมิ้นเครือ
55.   ขมิ้นทอง
56.   ขลู่
57.   ขอบชะนาง
58.   ข่อย
59.   ข่อย
60.   ข่อยดำ
61.   ขันทองพยาบาท
62.   ข่าคม
63.   ข่าต้น
64.   ข้าวเย็นโคก (ค้อนกระแต)
65.   ข้าวหลามดง
66.   ขี้หนอน
67.   ขี้เหล็กเทศ
68.   ขี้เหล็กเลือด
69.   ขี้อ้าย
70.   เข็มขาว
71.   เขยตายแม่ยายชักปรก
72.   ไข่ดาว
73.   คงคาเดือด
74.   คนทีเขมา
75.   คนทีสอ
76.   คนทีสอทะเล
77.   ครอบจักรวาล
78.   ควินิน
79.   ค้อนหมาขาว
80.   ค้อนหมาแดง
81.   คัดเค้า
82.   คำไทย
83.   คำมองหลวง
84.   คูน
85.   เครืองูเห่า
86.   เครือหมาน้อย
87.   แคฝรั่งดอกขาว
88.   โคกกระสุน
89.   โคคลาน
90.   ไคร่หอม
91.   งิ้วป่า
92.   งิ้วป่า
93.   จันกระพ้อ
94.   จันทน์ดง
95.   จันทน์เทศ
96.   จันทน์หอม
97.   จันทนา
98.   จำปา
99.   จำปี
100.                        จำปีแขก
101.                        จำปีสิรินธร
102.                        จำปูน
103.                        จิก
104.                        จิกทะเล
105.                        เจตพังคี
106.                        เจตมูลเพลิงขาว
107.                        เจตมูลเพลิงแดง
108.                        แจง
109.                        เฉียงพร้านางแอ
110.                        ชงโค
111.                        ชมพู่น้ำดอกไม้
112.                        ชะมวง
113.                        ช้างน้าว
114.                        ช้าแป้น
115.                        ชำมะเลียง
116.                        ชำมะเลียงป่า (หมาว้อ)
117.                        ชิงชัน
118.                        ชิงชี่
119.                        ชุมแสง
120.                        ชุมเห็ดเทศ
121.                        ชุมเห็ดไทย
122.                        ซ่าเลือด
123.                        ซึก
124.                        ดอกคำใต้
125.                        ดองดึง
126.                        ดาหลาดอกขาว
127.                        ดีงูต้น
128.                        ดีปลากั้ง
129.                        ดีปลี
130.                        ดีหมี
131.                        ดีหมี
132.                        โด่ไม่รู้ล้ม
133.                        ต้นเข้าพรรษา
134.                        ต่อไส้
135.                        ตะขบป่า
136.                        ตะคร้อ
137.                        ตะคร้อ
138.                        ตะคร้อหนาม
139.                        ตะเคียน
140.                        ตะไคร้หอม
141.                        ตะบูน
142.                        ต้างหลวง
143.                        ตานเสี้ยน
144.                        ตาเสือ
145.                        ตำยาน
146.                        เต็ง
147.                        เตยทะเล
148.                        เตยหอม
149.                        เต่าร้าง
150.                        เถาไฟ
151.                        เถาวัลย์เปรียง
152.                        เถาวัลย์หลง
153.                        เถาเอ็นอ่อน
154.                        ทองกวาว
155.                        ทองพันช่างดอกเหลือง
156.                        ท้าวยายม่อมดอกขาว
157.                        ท้าวยายม่อมหัว
158.                        ทำมัง
159.                        ทุเรียนเทศ
160.                        เทพธาโร
161.                        เทียนกิ่งดอกขาว
162.                        เทียนกิ่งดอกแดง
163.                        นมแมว
164.                        นมวัว
165.                        นมสวรรค์
166.                        นางดำ
167.                        นางพญาเสือโคร่ง
168.                        น้ำใจใคร่
169.                        น้ำเต้าต้น
170.                        นิ้วมือพระนารายณ์
171.                        เนระพูสี
172.                        เนียมหูเสือ
173.                        เนียมอ้ม
174.                        โนรี
175.                        บวบลม
176.                        บอระเพ็ด
177.                        บอระเพ็ดพุงช้าง
178.                        บัวบกโคก
179.                        บัวสันโดษ
180.                        บานเย็นดอกขาว
181.                        บุก
182.                        บุนนาก
183.                        ประดู่แดง
184.                        ประยงค์ป่า
185.                        ปรู๋
186.                        ปลาไหลเผือก
187.                        ปอบิด
188.                        ปีบ
189.                        เปล้าเงิน
190.                        เปล้าตองแตก
191.                        เปล้าน้อย
192.                        เปล้าใหญ่
193.                        แปะตำปึง
194.                        โปร่งฟ้า
195.                        ผักก้านตรง
196.                        ผักกูด
197.                        ผักเซียงดา
198.                        ผักบุ้งทะเล
199.                        ผักเสี้ยนผี
200.                        ผักหนาม
201.                        ผักหวานบ้าน
202.                        ไผ่จืด
203.                        ฝนแสนห่า
204.                        ฝาง
205.                        ฝิ่นต้น
206.                        แฝกหอม
207.                        พญาท้าวเอว
208.                        พญามือเหล็กต้น (กระพังอาด)
209.                        พญาไม้
210.                        พญายา (กระแจะ)
211.                        พญาไร้ใบ
212.                        พญาว่าน
213.                        พญาสัตบรรณ
214.                        พรมมิ
215.                        พระเจ้าห้าพระองค์
216.                        พลับพลา
217.                        พลับพลึงขาว
218.                        พลับพลึงดอกแดง
219.                        พลับพลึงทอง
220.                        พลับพลึงธาร
221.                        พังกาหัวสุม
222.                        พิกุล
223.                        พิมเสนต้น
224.                        พิรังกาสา
225.                        พิษนาศน์
226.                        พุดตาน
227.                        พุดผา
228.                        พุทธรักษา
229.                        เพี้ยฟาน
230.                        ฟ้าทะลายโจร
231.                        ไฟเดือนห้า
232.                        มหาปราบ
233.                        มหาหงส์
234.                        มะกอกป่า
235.                        มะกา
236.                        มะขามป้อม
237.                        มะค่าแต้
238.                        มะค่าโมง
239.                        มะคำไก่
240.                        มะคำดีควาย
241.                        มะดูก
242.                        มะเดื่อฉิ่ง
243.                        มะเดื่อปล้อง
244.                        มะเดื่อหอม
245.                        มะเดื่ออุทุมพร
246.                        มะตาด
247.                        มะตูม
248.                        มะตูมนิ่ม
249.                        มะนาวผี
250.                        มะฝ่อ
251.                        มะพลับ
252.                        มะพูด
253.                        มะม่วงหาวมะนาวโห่
254.                        มะม่วงหิมพานต์
255.                        มะแว้งเครือ
256.                        มะแว้งต้น
257.                        มะสัง
258.                        มะหวด
259.                        มะหาด
260.                        ม้ากระทืบโรง
261.                        เม็ก
262.                        โมกเครือ (ไส้ตัน )
263.                        ไม้แดง
264.                        ยอป่า
265.                        ย่านดาโอ๊ะ
266.                        ย่านลิเภา
267.                        ย่านางเขียว
268.                        ย่านางช้าง
269.                        ย่านางแดง
270.                        โยทะกา
271.                        รักทะเล
272.                        รัง
273.                        รางจืดต้น (หิ่งหายใหญ่)
274.                        รางจืดเถาดอกม่วง
275.                        รางแดง
276.                        ราชดัด
277.                        เร่ว
278.                        ละมุดสีดา
279.                        ละหุ่ง
280.                        ลำพูน
281.                        ลำแพน
282.                        ลำโพง
283.                        ลำโพงกาสลัก
284.                        เล็บครุฑ
285.                        เล็บมือนาง
286.                        เล็บเหยี่ยว
287.                        เลี่ยน
288.                        ว่านกระแจะจันทน์
289.                        ว่านกลีบแรด
290.                        ว่านกวักนางพญาใหญ่
291.                        ว่านกวักพุทธเจ้าหลวง
292.                        ว่านกวักศรีมหาโพธิ์
293.                        ว่านกาบหอย
294.                        ว่านกำแพงเจ็ดชั้น
295.                        ว่านขอทองแก้
296.                        ว่านขันหมากเศรษฐี
297.                        ว่านข่าจืด
298.                        ว่านงาช้าง
299.                        ว่านจังงัง
300.                        ว่านชักมดลูก
301.                        ว่านเทพรำลึก
302.                        ว่านธรณีเย็น
303.                        ว่านธรณีสาร
304.                        ว่านนกคุ้ม
305.                        ว่านนางคำ
306.                        ว่านนางคุ้ม
307.                        ว่านนางตัด
308.                        ว่านน้ำ
309.                        ว่านบานเย็นดอกขาว
310.                        ว่านเปราะหอม
311.                        ว่านพญากาสัก
312.                        ว่านพญามือเหล็ก
313.                        ว่านพระฉิม
314.                        ว่านเพชรกลับ
315.                        ว่านไพลดำ
316.                        ว่านมหากาฬ
317.                        ว่านมหาโชค
318.                        ว่านมหาเมฆ
319.                        ว่านมหาลาภ
320.                        ว่านมหาเสน่ห์
321.                        ว่านม้าขาว
322.                        ว่านม้าฮ้อ
323.                        ว่านรางจืด
324.                        ว่านแร้งคอดำ
325.                        ว่านสากเหล็ก
326.                        ว่านสาวหลง
327.                        ว่านสิงหโมรา
328.                        ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว
329.                        ว่านเสน่ห์จันทน์เขียว
330.                        ว่านเสน่ห์จันทน์แดง
331.                        ว่านเสน่ห์จันทน์มหาโพธิ์
332.                        ว่านเสน่ห์จันทน์หอม
333.                        ว่านเสือสามทุ่ง
334.                        ว่านหอมแดง
335.                        ว่านหางจระเข้
336.                        ว่านหางช้าง
337.                        ว่านห้าร้อยนาง
338.                        ว่านเอ็นเหลือง
339.                        วานิลา
340.                        ศรีตรัง
341.                        สน
342.                        สบู่ดำ
343.                        สบู่แดง
344.                        สบู่เลือด
345.                        ส้มแขก
346.                        ส้มเช้า
347.                        ส้มซ่า
348.                        ส้มป่อย
349.                        ส้มสันดาน
350.                        ส้มเสี้ยว
351.                        สมอดีงู
352.                        สมอเทศ
353.                        สมอไทย
354.                        สมอนั่ง
355.                        ส้มโอมือ
356.                        สมุลแว้ง
357.                        สลอด
358.                        สลัดได
359.                        สลิด
360.                        สวาท
361.                        ส่องฟ้าดง
362.                        สะแกนา
363.                        สะตอป่า
364.                        สะตือ
365.                        สะปันงา
366.                        สังกรณีดอกม่วง
367.                        สาเก
368.                        สาคูเทศ
369.                        สาธร
370.                        สามพันตา
371.                        สายหยุด
372.                        สารภี
373.                        สารภีทะเล
374.                        สาวร้อยผัว
375.                        สิรินธรวัลลี
376.                        สีฟันคนทา
377.                        สีเสียดเปลือก
378.                        เสนียด
379.                        เสม็ดขาว
380.                        เสลดพังพอนตัวผู้
381.                        เสลดพังพอนตัวเมีย
382.                        แสนประสะ
383.                        แสมสาร
384.                        แสยก
385.                        โสมไทย
386.                        หงอนไก่ทะเล
387.                        หญ้าขัดมอน
388.                        หญ้าคอกิ่ว
389.                        หญ้าปักกิ่ง
390.                        หญ้าหนวดแมว
391.                        หญ้าหนูต้น
392.                        หญ้าหวาน
393.                        หนอนตายหยาก
394.                        หนาด
395.                        หนานเฉาเหว่ย
396.                        หมีเหม็น
397.                        หยีทะเล
398.                        หว้า
399.                        หวายป่า
400.                        หวายลิง
401.                        หอมแขก
402.                        หอมหมื่นลี้
403.                        หัวร้อยรู
404.                        หัศคุณ
405.                        หางหมาจอก
406.                        หางไหลขาว
407.                        หางไหลแดง
408.                        หูกวาง
409.                        หูเสือ
410.                        เหงือกปลาหมอดอกขาว
411.                        เหงือกปลาหมอดอกม่วง
412.                        เหงือกปลาหมอดอกลาย
413.                        เหงือกปลาหมอนา
414.                        องุ่นทะเล
415.                        อบเชยญวน
416.                        อบเชยเทศ
417.                        อบเชยไทย
418.                        อ้อยดำ
419.                        อัคคีทวาร
420.                        อินจัน
421.                        อินทนิลน้ำ
422.                        อินทนิลบก
423.                        อีนูน
424.                        อีแปะ (หมากเล็กหมากน้อย)
425.                        อุโลก
426.                        เอื้องหมายนา
427.                        ฮว่านง็อก
428.                        โทะ
429.