วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านเสน่ห์จันทร์แดงรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวว่า " ว่านเสน่ห์จันทร์แดง ลักษณะลำต้นเหมือนว่านเสน่ห์จันทร์ขาวทุกอย่าง ผิดกันที่ตรงเสน่ห์จันทร์แดงนั้นใบและก้านเป็นสีลูกหว้าอ่อน สรรพคุณเช่นเดียวกับว่านเสน่ห์จันทร์ขาว"
ไม่ยักรู้ว่าหารูปในเน็ทยากอย่างนี้  ว่านเสน่ห์จันทร์ทั้ง๓  คือจันทร์ขาว จันทร์แดง จันทร์เขียว จริงๆเป็นว่านหลักที่เล่นกันมานานมากๆแล้ว  มาช่วงหลังมีการตั้งชื่อจนออกมาเยอะแยะไปหมด  จันทร์แดงเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแตกกอเก่งสวยมากๆถ้าปลูกเป็นกอใหญ่ ตามร้านค้าเราจะเห็นกระถางว่านเสน่ห์จันทร์แดงที่ปลูกไว้แตกกอใหญ่สวยงามมาก  ถ้าจะเล่นว่านทั้งทีเล่นว่านตามตำราโบราณกันเถอะ ไม้ตั้งชื่อใหม่จะมีประโยชนือะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น