วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ว่านมหาอุดม

ในกลุ่มที่เรียกกันว่าว่านดอกทองนั้น รวมเอาว่านมหาอุดมเข้าไปด้วยนับเป็นดอกทองชนิดหนึ่ง
"ว่านมหาอุดม ลักษณะทั่วไปเหมือนว่านพุทธกวัก ลำต้นสีเขียว ใบสีเขียวมีทางแดงตรงกลางเป็นเส้นเล็กๆ ดนื้อในหัวข้างข้างขาว
สรรพคุณ เป็นว่านที่มีมหานิยมแรงมากน้องๆดอกทอง ระวังอย่าให้ออกดอก จะเป็นมหานิยมเลยเถิด"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น