วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ว่านแสงทองรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านแสงทองรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า
"ว่านแสงทอง ลักษณะลำต้น ก้านใบคล้ายขมิ้นอ้อย ก้านแดงใบเขียว หัวผ่าออกมีสีขาว ท่านว่าว่านนี้เป็นเสน่ห์มหานิยมยิ่งนัก แต่จะต้องเอาว่านนี้มาแกะเป็นรูปพระพินายลง "นะ" ไว้เบื้องบน   "กะ"ไว้ที่หน้าผาก  "ผะ"ไว้ที่จมูก  "มะ" ไว้ที่ปาก "ภะ"ไว้ที่คอ "ละ"ไว้ที่ท้อง ลงเลข"๖"ไว้ข้างบน  แล้วเอาเลข๗ลงรายล้อมให้รอบตัวพระพินาย แล้วพึงเสกด้วยมนต์นี้ "อม มหา กะ ถา ยะ นะ อะ สะ อะ คะ ภะ วะ ตะ เว ตะ กุส สะ มหา เตชา มหายโส มหายโส น ภา โว สหวา หะ " เสกให้ได้ ๑๐๐๐ คาบ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น