วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ว่านสามพันตึงรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านสามพันตึงรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า "ว่านสามพันตึง (มี ๓ ชนิด) ชนิดหนึ่งต้นเป็นเถา ใบคล้ายเถากลิ้งกลางดง มีหัวตามข้อๆเหมือนกลิ้งกลางดง สรรพคุณแก้โรคฝีกาฬ และฝีร้ายต่าง ๆ และระงับพิษร้อนของโรค โดยเอาว่านนี้ฝนกับว่านเพชรหึงที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้ ลักษณะคล้ายกล้วยไม้"
หนังสือระบุว่ามีสามชนิดแต่อธิบายไว้เพียงชนิดเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น