วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ว่านสะดุ้งรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านสะดุ้งรวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘  กล่าวไว้ว่า
"ว่านสะดุ้ง ลักษณะลำต้นก้านแดง คล้ายสีลูกหว้าอ่อน ใบเขียว ดอกสีแดง เมื่อเวลางอกขึ้นนั้น จะขวางพระอาทิตย์ เงานั้นจะเลื่อนติดต่อกันไป ถ้าจะขุดว่านนี้ท่านว่าให้จัดเครื่องสักการะบูชาเสียก่อน ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วเอาว่านนี้มาแกะ เป็นพระพุทธรูป มือซ้ายห้ามสมุทร มือขวากดท้อง  ลง "ติ"ไว้มือขวาลง "ละ" ไว้มือซ้าย  ลง"นะ" ไว้ปากขวา ลง"ตะ"ไว้ปากซ้าย ลง"ริ"ไว้หน้าผาก ลง"สิ"ไว้ท้อง ลง "เชื้อง" ไว้เท้าขวา ลง"ยะ"  (ข้อความหมดแค่นี้ น่าจะแปลว่าลง"ยะ"ไว้เท้าซ้าย-ผู้คัดลอก)
เมื่อจะเสกให้บ่ายหน้าไปทางพระยืน แล้วเสกด้วยมนต์นี้ "อะ ฆะ ชิ วะ มะ มะ จง นิง ทิง พิโน ปลา ยันติ " ให้ได้ ๑๐๘ คาบ  แล้วเอาว่านนี้ห่อผ้าโพกศีรษะให้แคล้วคลาดภยันตรายต่างๆ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น