วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ว่านพระจันทร์รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านพระจันทร์รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า
"ว่านพระจันทร์  ลักษณะลำต้นใบดุจขมิ้นเมื่อแรกขึ้น ครั้นนานไปเข้าใบนั้นจะมีสีแดง แล้วจะกลับเป็นสีเขียวภายหลัง หัวเมื่อผ่าออกจะมีสีชมพู ในเดือนอ้ายจึงจะมีดอกๆนั้นคล้ายบอนขม ท่านว่าถ้าจะขุดว่านนี้ให้นุ่งห่มเหลือง ถือศีล ๕-๘ แล้วบูชาเทพยดาอารักษ์ด้วยเครื่องกระยาบวช แล้วบูชาด้วยพระเวทมนต์ดังนี้ "อุมะนะ จันทระโตระ ตะธาตุ รุคะกะตะตัสสะ พะวะไกยะ ประสิทธิเม" แล้วจึงขุดเอาว่านนี้มาแกะเป็นรูปพระฉิมพาลีนั่งขัดสมาธิ มือขวารับประเคน ส่วนมือซ้ายกอดท้อง แล้วลงอักขระ "กะ สะ กะ สะ" เมื่อลงแล้วว่าพระคาถา ๑๐๘ คาบ ดังนี้ "โอมยะโยโมสิมพะวา สันติเก สัพเพ เทวา ปุริโสวา อิจ ถีวา กะรุยะ สัพเพ นัยยะ หา พุทธะ ทัยยะ ปลันติ สหะ วาหา ยะ ปะ อิส วา หา ยะ " เสกให้ได้ ๑๐๐๐ คาบสรรพคุณเอาว่านที่แกะนี้ใส่ในผ้าแล้วโพกศีรษะ จะไปทุกสารทิศ ศัตรูหาทำอันตรายเราได้ไม่ และยังเป็นเสน่ห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น