วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านผักเบี้ยโหรา รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านผักเบี้ยโหรา รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘  กล่าวไว้ว่า " ว่านผักเบี้ยโหรา ลักษณะลำต้นแดง และท้องใบเป็นขน ใบเล็กกว่าใบผักเบี้ยหนู สรรพคุณใช้เป็นยาฆ่าปรอท และทอดดีบุกเป็นรัชฏะ ว่านนี้ห้ามกิน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น