วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านข่าจืด รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านข่าจืด รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า ว่านข่าจืด ลักษณะต้นและใบคล้ายข่า แต่ว่าเล็กกว่าใบมีลายเส้นสีขาว กระจายอยู่ที่หน้าใบ หัวเล็กรากเป็นฝอย สรรพคุณเป็นว่านยาแก้เบื่อเมา "
ว่านข่าจืด รูปจากเวป kasetporpeang.com

เป็นอันครบถ้วนจำนวนว่านตามหนังสือกบิลว่านฉบับสมบูรณ์ที่รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ขอถือท่านเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับว่านไว้ให้เรารุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับว่านต่าง ๆ ของไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น