วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านงาช้าง รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านงาช้าง รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า "ว่านงาช้าง ลักษณะว่านนี้ไม่มีใบ งอกโด่ขึ้นมาจากดินคล้ายกับงาช้าง กลมดังฝักคูณสีเขียว สรรพคุณดองกับสุรา แก้เลือดตีขึ้นเวลาอยู่ไฟ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น