วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านหญ้าณรังสี รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านหญ้าณรังสี รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า " ว่านหญ้าณรังสี ลักษณะลำต้นแดง ก้านแดง มีใบ ๔ ใบดุจพุทธรักษา ขอบใบสีดุจกลีบดอกบัวแดง มีกลิ่นหอม มีหัวเป็นชั้น ๆ ชั้นบนดังพุทธรูปผ่าออกสีขาว ชั้นล่างดังรัตนบัลลังก์ ผ่าออกเป็นสีบัวโรย ว่านนี้ขึ้นตามเนินยอดเขา ในเดือน ๘ แรม ๑ ค่ำ มีเทพยดาบำเรอฆ้อง กลอง แตรสังข์ ครั้นเดือน ๑๑ แรม ๑ ค่ำ เทพยดาคลาดเคลื่อน  ถ้าพบว่านนี้แล้ว ท่านให้บำเพ็ญศีล นุ่งขาว ห่มขาว แต่งเครื่องกระยาบวช พร้อมด้วยข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน แล้วบูชาเทพยดาทั้ง ๔ ทิศ แล้วสวดด้วยพุทธคุณนี้จนจบ " ทุกขปัตตา จนถึง ลภนัต เทวตา " ให้ได้ ๗ จบ ให้ทำในวันอาทิตย์แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ แล้วจึงขุดเอาว่านนี้มาใส่ห่อผ้าให้ได้ ๗ ชั้น นิมนต์พระสงฆ์มา ๕ รูป สวดมหาธรรมจักร ๓ จบ แล้วลงด้วยมงคลให้รอบ แล้วเอาว่านชั้นบนแกะเป็นพระพุทธรูปอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ ส่วนชั้นล่างนั้นแกะเป็นรูปรัตนบัลลังก์และรูปนางพระธรณี แล้วจึงเอาอักษรนี้ลงให้รอบรัตนบัลลังก์ "ปถุสุทธิ มหาวิชัยยัง " แล้วเอาอักษรนี้ลงที่แก้มขวา  "มะ "ลงที่แก้มซ้าย  "อะ"อักษรนี้ลงที่พระที่นั่ง  "อมินาหะ หะ อทินะจะพะ"อักษรนี้ลงที่ใต้สมาธิ  "เตชะ สุเนมะ ๓ุจะนาวิเว" แล้วเอาอักษรนี้ลงที่ท้องพระ  "ตะฆะสังฆะ สุเมระหัง"  สรรพคุณพระพุทธรูปว่านหญ้าณรังสีนี้ เป็นพระพุทธรูปที่ดีเลิศแล้ว ท่านจะปรารถนาสิ่งอื่นสิ่งใดย่อมสำเร็จสมความปรารถนาของท่าน"
ว่านตัวนี้มีเซียนว่านหลายท่านแย้งกันไปมาหาอ่านได้ในอินเตอร์เน็ท  ใครมีของจริงโชว์ตัวหน่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น