วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านนางคำ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านนางคำ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า " ว่านนางคำ ( มี ๓ ชนิด ) ชนิดหนึ่งลักษณะลำต้นแดง ขอบใบแดง เนื้อในหัวดังสีขมิ้นเน่า
ชนิดหนึ่ง ลักษณะลำต้นเขียว ใบเขียว เนื้อในหัวสีขาว ( ๒ อย่างนี้เป็นพญาว่าน ใช้แก้อิทธิฤทธิ์ของว่านทั้งปวง )
ชนิดหนึ่งลักษณะลำต้นใบเขียว กระดูกกลางใบแดง เนื้อในหัวสีเหลือง ( เป็นว่านนางคำที่ใช้กันตามธรรมดา ) ทั้งสามชนิดนี้ สรรพคุณใช้แก้เคล็ด ปวด บวม ได้เป็นอย่างดี "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น