วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านนิลพัตร์ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านนิลพัตร์ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า " ลักษณะลำต้นหัวเหมือนอุตพิต ถ้าผ่าหัวออกให้ถูกแสงแดด จะเห็นเป็นพลายคล้ายกับปรอท ถ้าจะรับประทานหรือทาให้เสกด้วยพุทธคุณนี้ "อิติปิโส ฯลฯ ภควาติ " ๓-๗ คาบ เนื้อหนังจะชาไปหมดทั้งตัว จะฟันแทง หรือทุบตีสักเท่าใด ก็หาเป็นอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ ตลอดจนปืนผาหน้าไม้ หรือจะใช้ฝนทาตามตัวแล้วนอนบนไฟก็ได้ "
ชอบภาษาจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น