วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่านกำบัง รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านกำบัง รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า " ว่านกำบัง ลักษณะลำต้นใบเขียวเหมือนต้นกระชาย เนื้อในหัวสีขาว หัวเล็กติดกันดังหวีกล้วยไข่ สรรพคุณใช้เป็นว่านกันภัย และกันว่านร้ายต่าง ๆ "
ว่านนี้เราว่าควรมีไว้  ทุกวันนี้ไสยดำไม่ได้หายไปเลย กลับมีมากขึ้นตามแรงกิเลสของมนุษย์ที่ใช้กันอย่างขาดจรรยาบรรณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น