วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ว่านเพชรใหญ่ตำรากบิลว่านฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านเพชรใหญ่ตำรากบิลว่านฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘ กล่าวไว้ว่า
"ว่านเพชรใหญ่ลักษณะลำต้นและใบเหมือนข่า หลังใบสีแดงคล้ายลูกหว้าอ่อน ขอบใบเขียว เนื้อในหัวเหลือง คล้ายหัวว่านชันกาศ สรรพคุณกันเขี้ยวงาทุกชนิด และรับประทานอยู่คงกระพันชาตรี"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น