วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ว่านเพชรน้อยตำรากบิลว่านฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘

ว่านเพชรน้อยตำรากบิลว่านฉบับสมบูรณ์ รวบรวมโดย ร.ต.สวิง กวีสุทธิ์ ร.น. พิมพ์เมื่อพ.ศ.๒๕๐๘  กล่าวไว้ว่า
"ว่านเพชรน้อย ลักษณะลำต้น ใบเหมือนต้นขมิ้น หลังใบสีเขียว ขอบใบดำ เนื้อในหัวแดงคล้ายหัวข่า สรรพคุณรับประทานอยู่คงกระพันชาตรีและกันเขี้ยวงาทุกชนิด (ว่านเพชรน้อยนี้มีอยู่สองชนิด ชนิดหนึ่งเขียว ชนิดหนึ่งแดง ลักษณะใบคล้ายดังใบพาย"
ในปัจจุบันจะมีการระบุว่านที่มีลักษณะต้นใหญ่ใบคล้ายดั่งใบพายและใบมีสีเขียวว่าว่านเพชรใหญ่ และต้นเล็กใบคล้ายดั่งใบพายสีเขียวว่าว่านเพชรน้อย ถ้าต้นเล็กใบมีสีแดงเรียกว่านเพชรน้อยแดง  แต่ตำราฉบับนี้ระบุลักษณะว่าว่านเพชรใหญ่มีลำต้นและใบเหมือนข่า หลังใบสีแดงคล้ายลูกหว้าอ่อน คงทิ้งไว้ให้พิจารณาเพียงแค่นี้  เพราะความรู้เรื่องว่านเราน้อยมาก คงไม่กล้าออกความเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น